Ceník kontroly a čištění spalinových cest

Pravidelná kontrola spalinových cest

Pravidelná kontrola zahrnuje vyčištění a kontrolu spalinové cesty, kompletní zprávu o kontrole, konzultaci při zjištění závad. Ceny platí pro pravidelně čištěný komín!

Pevná paliva (cena za jeden průchod)

 • Cena : 880,-     
 • Příplatky:
  - pravidelně nečištěný komín příplatek až 250,- (dle znečištění)
  - každý další spotřebič na společný průduch 100,-

Plynná paliva (cena za jeden průchod)

 • Cena : 680,-    
 • Příplatky:
  - pravidelně nečištěný komín příplatek až 250,- (dle znečištění)
  - každý další spotřebič na společný průduch 100,-

Čištění komína

Pevná paliva:

Čištění komína zahrnuje vyčištění spalinové cesty a kompletní zprávu o čištění. Cena za jeden průduch a platí pro pravidelně čištěný komín!

 • Cena : 720,-
 • Příplatky:
  pravidelně nečištěný komín příplatek až 250,- ( dle znečištěn)
  každý další spotřebič na společný průduch 100,-

Doprava

 • do 5 km zdarma  
 • nad 5 km : 10 kč/km

Ceny platí od 1.6.2022.