Jak často kontrolovat a čistit komín

Lhůty se liší podle toho, jaký má váš kotel výkon a na jaké je palivo, ale záleží i na dalších okolnostech. Vše najdete v přehledné tabulce, kterou jsme pro vás připravili.

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
pevné kapalné plynné
celoroční provoz Sezónní provoz
do 50 Kw včetně Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x
Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x
Výběr pevných zněčisťujících částí a kondenzátů 1x 1x 1x
nad 50 Kw Kontrola a čištění spalinové cesty 2x 1x 1x
Výběr pevných znečisťujících částí a kondenzátů 2x 1x 1x