Jak roztopit oheň v krbové vložce

Máte nový krb a nejste si jistí, jak byste měli postupovat při rozdělávání ohně? Přečtěte si náš článek.

Postup je jiný, než jak jste zvyklí roztápět oheň venku na zahradě. Zatápí se opačně, protože oheň se má v krbové vložce šířit shora dolů.

Správný postup

  • na dno krbu dávejte silnější polena a teprve na ně vršte menší
  • nahoru dejte drobné dřevo, které se zapálí
  • oheň se bude samovolně rozšiřovat dolů

Teplota

Aby komín správně táhl, je nutné, aby v krbové vložce a poté i v komíně co nejdříve stoupla teplota. Zvýšíte ji tak, že během zatápění budete co nejméně otevírat dvířka, aby do krbové vložky nevnikal vzduch z místnosti, který je chladnější.

Vzduch

Oheň však musí mít dostatečný přísun vzduchu, aby rychle hořel a ohřál komín, aby měl správný tah. To je důležité, jinak bude v topeništi kouř a budete mít zakouřené sklo krbové vložky.

Není to nic složitého, určitě si tento postup brzy osvojíte.